Širi ovaj prilog jer slobodne medije nemamo

Gradski sekretar saobraćaja Dušan Rafailović je umesto da izuzme bicikiste od zabrane saobraćaja na Savskom nasipu, došao do solomonskog rešenja kako da se ne zameri i dodvori moćnicima sa Savskog nasipa. Doneo je rešenje kojim je ukinut znak zabrane saobraćaja u oba smera (sa dopunskom tablom izuzeća za servisna vozila), iako bar formalno od njega to niko nije ni tražio!
Svaka čast za gospodina Rafailovića, uspešno je opstruisao napore Vodne inspekcije da tokom 2016. godine sankcioniše nelegalni saobraćaj na nasipu uz asistenciju saobraćajne policije, koja sad nema osnov da kažnjava vozače na nasipu.


Rešenje o postavljanju znaka zabrane saobraćaja koje je važilo 13 godina je ukinuto jer ” put na nasipu nije u nadležnosti Sek. za saobraćaj”. Samo nije jasno kako su ga po identičnom pravnom osnovu postavili pre 13 godina? 🙂
Odredbom člana 64. stav 1. Zakona o državnoj upravi propisano je da su organi državne uprave dužni da sarađuju u svim zajedničkim pitanjima, i da jedni drugima dostavljaju podatke i obaveštenja potrebna za rad.
Gospodinu Rafailoviću izgleda ne predstavlja problem to što je taj put na nasipu servisni put, i kao takav deo NASIPA za odbranu od poplava, i što je time otežao sprovođenje zakona, pa nije ni našao za shodno da obavesti one koje treba o tome da je rešenjem ukinuo znak zabrane, već smo mi morali na to da ga podsećamo.
Takođe, u članu 114. Zakona o upravnim sporovima na koji se Sek. za saobraćaj poziva piše:
(1) Nadležni organ će pokrenuti postupak po službenoj dužnosti kad to određuje zakon ili drugi propis i kad utvrdi ili sazna da, s obzirom na postojeće činjenično stanje, treba pokrenuti postupak radi zaštite javnog interesa (Koji je javni interes, omogućavanje ugrožavanja obaloutvrde i vodoizvorišta? ).
(2) Pri pokretanju postupka po službenoj dužnosti organ uzima u obzir i eventualne predstavke građana i organizacija i upozorenje nadležnih organa. (Poslato im je na desetine dopisa o ugrožavanju nasipa i vodoizvorišta koje su ignorisali)
O ovom potezu gradskog Sek. za saobraćaj biće obavešteni mediji, Vodna inspekcija , Beograd vode, Zaštitnik građana i biće upućena žalba.


Širi ovaj prilog jer slobodne medije nemamo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *