nasip nekad i sad
Širi ovaj prilog jer slobodne medije nemamo

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Prema svedočenjima prvih stanovnika Savskih blokova, u tek useljenim zgradama noću nije moglo da se spava od kreketanja žaba sa obale reke. Krajem sedamdesetih godina prošlog veka Savski kej je kultivisan, a obala betonirana. Međutim, deo keja nakon bloka 45 ostao je netaknut, sem što je na tom prostoru, od nasipa ka redovnom toku Save planski sađena topola.

Ova retka oaza prirode u urbanoj sredini bila je utočište starijima koji su je koristili za šetnje i rekreaciju, dok su je deca iz blokova na biciklama osvajala. Na ovom području mogli su se videti fazani, zečevi, lisice, srne (da, da i srne!). Tako je bilo sve do početka ovog veka.

Onda su sasvim stidljivo počele da niču prve sojenice. Za njima i objekti od čvrste građe. Pa sportski centri. Danas šume tamo više gotovo da i nema.

Na ovom otetom javnom prostoru, i dalje se nelegalno gradi i izdiže zemljište, čime se direktno ugrožava bezbednost nasipa. Konstantna je opasnost od poplava i probijanja ovog dela nasipa pri nekoj narednoj visokoj vodi. Naime, pri visokim vodostajima Save nelegalno izgrađeni objekti između redovnog rečnog toka i samog nasipa predstavljaju prepreke koje proizvode dodatno opterećenje na krajnji bočni sud korita reke – nasip – čija je namena upravo da zaštiti ljude i dobra od ovakvih visokih vodostaja.

Ovo je, između ostalog, prostor vodozahvata na kome se nalazi 16 reni bunara iz kojih beogradski vodovod crpi vodu. Ono što zabrinjava je nekontrolisano odlaganje otpada i šuta na ovom potezu, kao i nekontrolisano ispuštanje fekalnih voda, pranje motornih vozila, farbanje objekata, tretiranje zelenih površina hemikalijama.

Šuma koja je do pre 20 godina ovde jedino i postojala i koja je štitila nasip i predeo činila lepim i vrednim se nemilice seče. Nelegalnim saobraćajem motornih vozila po kruni nasipa se onemogućava sloboda kretanja po nasipu (na način na koji je omogućena na prva 2 km ispred blokova 70, 44 i 45) i ugrožava i bezbednost pešaka i biciklista.

Ovo je teritorija na kojoj trenutno ne važe zakoni ove zemlje.

Mi smo neformalna grupa građana. Okupljenih oko ideje da je neophodno da se suprotstavimo ugrožavanju naše bezbednosti, otimanju nasipa i naših građanskih prava. Stalo nam je do javnog interesa, opšteg dobra i poštovanja zakona Republike Srbije. Zakona koji su u javnom interesu, koji važe isto za sve. Pridruži nam se!

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]


Širi ovaj prilog jer slobodne medije nemamo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *