Širi ovaj prilog jer slobodne medije nemamo

Dragi sugrađani,

Gradske službe pokušavaju još jednom na izvrdaju zakon i zdrav razum i odbijaju da zatvore nelegalni priključak puta sa Savskog nasipa ka ulici Dr. Ivana Ribara, napravljen od strane vlasnika vikendica iza Savskog nasipa. Da ironija bude veća, vikendaši sami popravljaju taj put ka nasipu koji su kamioni razrovali vozeći građevinski materijal za njihove vile, preuzimajući time zakon u svoje ruke. Pored države koja žmuri, vikendaši zidaju, popravljaju, nasipaju, asfaltiraju, licemerno se izgovarajući opštim dobrom, a sve bez dozvola.

Servisne službe ( vozila vodovoda, vodoprivredna i protivpožarana vozila) imaju mogućnost da se preko već postojećih prilaza duž blokova uključe na nasip, ali gradski Sekretarijat za saobraćaj i gradski Sekretarijat za inspekcijske poslove odbijaju da postupe po Zakonu o javnim putevima i i Odluci o ulicama i lokalnim nekategorisanim putevima i da zatvore nelegalni priključak.

Upravo zbog toga je na Savskom nasipu i postojao znak zabrane saobraćaja u oba smera (osim za servisna vozila), koji je gradski Sekretar saobraćaja Dušan Rafailović svojim rešenjem ukinuo krajem 2016., izgovarajući se da je put na nasipu u nadležnosti JVP “Beogradvode”. Međutim, sada kada se dovodi u pitanje priključak na ulicu Dr. Ivana Ribara koja je pod direktnom nadležnošću Sek. za saobraćaj, Rafailović i njegovi ljudi se sakrivaju iza prolaska servisnih službi, iako su odgovarajući znak koji ih na nasip propušta ukinuli pre samo pola godine.

Na ovaj način gradske službe odbijaju da iskoriste mogućnost da nelegalni pristupni put zatvore, a pritom ne žele da učine ništa da odblokiraju krunu nasipa koju su sami zatvorili iznad okretnice u Dr. Ivana RIbara. Kruna nasipa je blokirana 2010. godine, na zahtev opštine Novi Beograd. Nemamo ništa protiv ovog poteza jer sprečava prolaz privatnih vozila po keju, ali se nameće logično pitanje zašto čuvar JKP “Gradsko zelenilo” ne propušta vozila servisnih službi ka Galovici, na isti način kao i što propušta dostavna i servisna vozila na deo nasipa duž blokova.

I umesto da čuvarska služba JKP “Gradsko zelenilo” uz pomoć stubića kontroliše jedini prilaz nasipu, mi imamo paralelni prilaz napravljen na “divlje” od strane vikendaša uz blagoslov Grada.

Ovo je čist i nedvosmislen dokaz da Grad Beograd stoji iza bezakonja i zloupotreba na Savskom nasipu i da je sadašnja situacija odraz želje gradskih službi da se ne mešaju u svoj posao.

Nećemo ostati dužni ni opštini Novi Beograd čiji građevinski inspektori žmure na prijave građana o nelegalnoj gradnji iza nasipa.

Dođite u nedelju u 17h da vas detaljnije upoznamo sa situacijom, a i da na neko vreme blokiramo nasip i pokažemo im kako je lako da se blokiraju privatna vozila, a propuste servisne službe. Upravo ono što oni kao vlast ne žele da urade!


Širi ovaj prilog jer slobodne medije nemamo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *