Širi ovaj prilog jer slobodne medije nemamo

Splavovi na Savi uzurpiraju mesto na reci, uništavaju pogled  i sve više nam ruže i prljaju kej. Međutim, sve je to manje bitno u poređenju sa potencijalnom opasnošću za živote ljudi, posebno mladih. Poslednjih godina je učestala praksa da se splavovi iznajmljuju za žurke, a pitanje je koliko su te žurke bezbedne.

1. Problematične električne instalacije

kablovi na keju
“Divlja struja”, bez tehničke kontrole

Struja je na splavove dovedena uglavnom na nelegalne načine. O tome može da posvedoči šuma kablova koji se sa bandera pokraj puta razvlače do splavova. To se radi van svake tehničke kontrole i pitanje je kako su instalacije sprovedene i koliko je to bezbedno. S obzirom da su neispravne električne instalacije veoma čest uzročnik požara, moguće je da je upravo to izazvalo nekolicinu požara u kojima su izgoreli splavovi na keju. Neispravne električne instalacije postaju naročito opasne kada mogu doći u dodir sa vodom.

2. Premali razmak između splavova

cunami splavovi
“Zalepljeni” splavovi

U januaru 2020 su izgorela četiri „Cunami“ splava. Vatra je verovatno nastala na jednom splavu, ali su oni toliko blizu jedan drugog da se vatra lako može preneti sa jednog na drugi i tako su u tom jednom požaru uništena četiri susedna splava. Ako „Cunami“ splavovi, ili bilo koji  drugi splavovi nastave da se umnožavaju i smanjuju međusobni razmak između njih, rizik od širenja vatre će biti sve veći.

Pomenuti požar se desio kada su splavovi bili prazni, ali zamislite šta je moglo da se desi da se na nekima od njih održavala žurka. Gosti bi mogli, kad počne požar, da budu zatečeni u toaletu, kuhinji, zasebnim prostorijama na spratu i pitanje je da li bi se u slučaju panike svi izvukli na vreme. Na tim žurkama učestvuju veoma mladi, koji piju a ne podnose dobro piće. To što je neko pripit ili pijan može da poveća opasnost da će u slučaju opasnosti kakav je požar uspeti da brzo i pravilno reaguje i spase se.

3. Bakljade i vatrometi bez nadzora

bakljada
Bakljada u sitne sate

Ovi splavovi uglavnom nemaju osoblje koje tokom žurki dežura i pazi na bezbednost. Jedna od stvari koje su sve češće na repertoaru žurki je paljenje baklji i vatrometi. To je takođe prepušteno mladim gostima bez nadzora, još jedan mogući uzročnik požara i povreda.

Prema tome, roditelji, razmislite da li je organizacija žurke za vaše dete na nekom od splavova na Savi dobra ideja.  Posebno ako vaše dete inače ne ume da opere sudove, sredi svoju sobu ili ode na pijacu. Da li je vaše dete dovoljno  zrelo i odgovorno da pazi da njegovi/njeni drugari bezbedno rukuju pirotehnikom, da ogranizuje uredno napuštanje svih prisutnih sa splava u slučaju požara, oštećenja splava ili tonjenja? To su sve stvari koje su se već nekoliko puta desile na splavovima na Savi, a kako stvari idu, šanse da se ponovo dese i sa težim posledicama su sve veće.

4. Retrospektiva požara i potonuća splavova

Evo podsetnika na ono što se već desilo, a pitanje je da li treba da rizikujemo da  se desi ponovo i da neko strada, u najgorem slučaju naša deca?

06. jun 2020. Splav u Obrenovcu se prepolovio

18. maj 2020. Splav “Sirena” kod hotela Jugoslavija je izgoreo

20.januar 2020. Izgorelo nekoliko “Cunami“ splavova

04.decembar 2017. Potonuo splav ”Suvenir”

06.jun 2015. izgoreo splav “Savski biser”

I tako dalje…


Širi ovaj prilog jer slobodne medije nemamo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *