Arhiva akcija koje smo organizovali

Zakonom je zabranjeno graditi u području između redovnog rečnog toka i obaloutvrde. Opasnost po bezbednost nasipa predstavlja (zakonom zabranjeno) kretanje kamiona i ostalih vozila po kruni nasipa i mnogo više nasipanje korita – forlanda, prostora između obaloutvrde i reke (pri regularnom vodostaju). Visok vodostaj je bujičan i brži, i dodatne prepreke u koritu ga dodatno ubrzavaju i vodeni tok prenosi silu opterećenja na bočne ivice korita (obaloutvrdu, nasip).