Beograd -- Počelo najavljeno uklanjanje bespravno sagrađenih objekata na Savskom nasipu. Odustali od demontaže treće građevine jer je legalizacija u toku. Uklanjanje bespravno podignutih objekata…