Širi ovaj prilog jer slobodne medije nemamo

Savet Vlade Srbije za borbu protiv korupcije ocenio je da bespravna gradnja na Savskom nasipu u Beogradu nije obustavljena i da Ministarstvo građevinarstva saobraćaja i infrastrukture ne štiti građane od posledica bespravne gradnje, kao i da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ne štiti priobalje, što je dužno prema Zakonu o vodama.

U pismu ministarstvima građevinarstva, poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao i Republičkom geodetskom zavodu, navedeno je da je Savet obavezan da utvrdi “da li u radu državnih organa postoji ozbiljna sumnja na sistemsku korupciju, kao i da li su zakonske obaveze regulisane tako da su dovoljne da se spreči bespravna gradnja i da se zaštite priobalja, područja nasipa, vodnog i poplavnog zemljišta”.

Zbog toga je od tih nadležnih institucija zatraženo da dostave određene podatke i dokaze iz kojih će se utvrditi šta su ministarstva uradila “ako su imala prijavu o tako velikoj bespravnoj gradnji u Beogradu”, objavljeno je na sajtu Saveta za borbu protiv korupcije.

U dopisu se od tih institucija traži da odgovore da li imaju prijave da je ugroženo priobalno područje, pojas zemljišta uz korito Save na području od Bloka 45 pa do Ostružničkog mosta i ukoliko postoji prijava da je na tom području izgrađeno 300 kuća (vikendica u samom koritu reke, između nasipa i vode) da li je urađen inspekcijski nadzor u kome je konstatovano zatečno stanje.

Savet je pitao šta su uradila resorna ministarstva, ukoliko je na licu mesta konstatovano da je bilo bespravne gradnje.

Da li je Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture utvrdilo bespravnu gradnju i šta je uradilo da se otklone posledice bespravne gradnje, da li je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede utvdilo da li je takvom gradnjom povređena zaštita vodotokova i vodoizvorišta i šta je uradilo da zaštiti priobalje, pita Savet u dopisu.

Savet je želeo da zna i šta je Ministarstvo za zaštitu životne sredine uradilo da se zaštiti ekologija tog kraja, naročito ako se radi o području u kome nema kanalizacije, a postoje vodoizvorišta i u kome se nalaze novobeogradski blokovi u kojima, prema procenama, živi oko 100.000 ljudi.

Traži se i odgovor od nadležnih ministarstava da, ukoliko je utvrđeno da je bilo bespravne gradnje, kažu da li je izvršeno stručno veštačenje preko relevantne stručne institucije.

Savet je pitao i kako je moglo doći do takve bespravne gradnje na zaštićenom području, ko su lica koja su vršila krivična dela bespravne gradnje, zašto nadležna ministarstva nisu vršila svoju zakonsku dužnost u zaštiti građana od bespravne gradnje u zaštićenom području i šta treba da se preduzme da se građanima omogući život dostojan čoveka.

Posebno je potrebno utvrditi da li je u Katastru došlo do uknjižbe priobalnog zemljišta u privatno vlasništvo, čije, i po kom osnovu, navedeno je u dopisu Saveta za borbu protiv korupcije.

Izvor: N1

 


Širi ovaj prilog jer slobodne medije nemamo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *