14.10.2013 Километрима дуж обала Саве, од Блока 45 до Остружничког моста, пружа се идилично викендашко насеље, чија је једина невоља што ту не би смело…